FEM-NOS LA NIT! Violències masclistes en context d’oci nocturn

Des del CJAS realitzem nombroses activitats per a la prevenció, detecció i actuació davant violències masclistes en el context de festa, principalment de festa major. La primera intervenció va ser el setembre del 2016 a les festes de la Mercè i des de llavors hem dut a terme nombrossísimes intervencions i assessoraments i hem desenvolupat una metodologia de treball basada en l’experiència sobre el terreny i en una mirada feminista que tenim com a entitat. Aquest és l’origen del projecte “Fem-nos la nit!”.

D’on partim? El nostre marc conceptual

El Comitè per a l’Eliminació de la Discriminació Contra la Dona (en anglès CEDAW) recull que la violència sexual suposa una violació dels drets humans a la llibertat, la integritat física i psíquica, el dret a no patir tracte cruel o degradant o el dret al més alt nivell de salut, entre altres.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS, 2011) defineix la violència sexual com “tot acte sexual, la temptativa de consumar un acte sexual, els comentaris o insinuacions sexuals no desitjats, o les accions per comercialitzar o utilitzar de qualsevol altra manera la sexualitat d’una persona mitjançant la coacció per part d’una altra persona, independentment de la relació d’aquesta amb la víctima, en qualsevol àmbit, inclosos la llar i el lloc de treball”

L’OMS també recull que “la violència sexual inclou actes que van des de l’assetjament verbal a la penetració forçada i una varietat de tipus de coacció, des de la pressió social i la intimidació per la força física” (OMS, 2013).

Per una altra banda, la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista (Llei 5/2008, de 24 d’abril), fa la distinció entre assetjament sexual i agressió sexual:

 • Assetjament sexual: el constitueix qualsevol comportament verbal, no verbal o físic no desitjat d’índole sexual que tingui com a objectiu o produeixi l’efecte d’atemptar contra la dignitat d’una dona o de crear-li un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest.
 • Agressions sexuals: consisteixen en l’ús de la violència física i sexual exercida contra les dones i les menors d’edat que està determinada per l’ús premeditat del sexe com a arma per a demostrar poder i abusar-ne.

Nosaltres ens posicionem i treballem des del concepte contínuum de violència sexual contra de les dones. En aquest contínuum de la violència sexual, hi ha un progressió des de la desvalorització fins l’agressió sexual. La desvalorització sexual inclou comentaris i conductes sexistes (acudits, gestos, mirades) i conductes de seducció fora de lloc o ofensives, proposicions o peticions de sortir repetitives. (Bosch y Ferrer, 2000:70).

 

Què ofereix “Fem-nos la nit!”?

 • Disseny d’intervencions
 • Gestió de punts d’informació i atenció
 • Equips itinerants sensibilització
 • Assessoria i formació
 • Elaboració de materials

Objectiu de les intervencions

 • Aconseguir que l’oci nocturn sigui lliure de violències masclistes:
 • Acompanyar a les entitats responsables/organitzadores de la festa
 • Reduir el número de casos de violència masclista durant les festes
 • Oferir un espai de seguretat per a les persones agredides en cas de situacions de violència
 • Reduir la impunitat de situacions de violència
 • Sensibilització i eines per la detecció i actuació

Què tenim en compte en el disseny de la intervenció?

 1. L’esperit de la intervenció és comunitària, i es demana a les persones de les entitats participants que assumeixin un compromís i implicació activa en una tasca que és responsabilitat de tothom per tal de visibilitzar i acabar amb les agressions masclistes, en aquest cas, en el context de festes populars.
 2. Parlem de l’objectiu “apoderament”, com a objectiu transversal. La idea és garantir un espai de seguretat i confiança on, en el cas de produir-se una agressió masclista, les persones afectades es sentin amb prou suport i confiança per actuar per elles mateixes.
 3. Les intervencions plantejades parteixen del diàleg i de la solució pacífica de la situació. No volem tenir una situació més complicada que la que ja es tenia. L’actitud i el llenguatge utilitzat per les persones participants és important per evitar i trencar l’escalada de la violència. És una situació de confrontació directa i hem de ser conscients de les nostres capacitats i limitacions.
 4. Al sistema patriarcal les dones ocupen posicions de subordinació, submissió i opressió en relació als homes i aquests ocupen una posició de poder i de dominació sobre les dones. Les agressions masclistes tenen la base en aquestes relacions jeràrquiques de poder. Des d’aquesta lògica, els homes tenen atorgats uns drets sobre les dones, que els situen en una posició de superioritat. Això no vol dir que tots els homes exerceixin el poder que els és atorgat però sí que es poden creure amb el dret a exercir-lo.
 5. El mateix sistema heteropatriarcaI també posiciona en un nivell de subordinació i d’opressió a les persones que tenen una orientació sexual diferent a l’heterosexual, què és la que legitima al sistema. Així, per les pròpies raons de la violència heteropatriarcal, lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, i qualsevol persona amb adscripcions de gènere no normatives, poden arribar a patir aquestes violències.
 6. El context de festa és un lloc on es poden produir un determinat tipus d’agressions masclistes i cal detectar-les i actuar-hi. Però també és un lloc que ha de permetre una presa de consciència individual i comunitària contra aquestes situacions.
 7. Cal revisar la festa des d’una mirada feminista perquè la intervenció sigui coherent.
 8. Concebre que espai públic + oci nocturn va més enllà de l’espai on es dugui a terme la festa municipal i també afecta el sector privat així com punts negres de la ciutat (il·luminació…).
 9. Imprescindible alineament de tots els agents, serveis i circuits -municipals i d’altres- amb l’estrategia abans, durant i després de la intervenció (sanitaris, policials, socials, jurídics…).
 10. Considerar, com a part de la intervenció, les violències LGTBIfòbiques.

Com treballem?

 • Reunió prèvia amb el municipi/districte per valorar les necessitats i fer anàlisi de situació
 • Proposta d’intervenció (estand, parelles itinerants, formació)
 • Coordinació permanent amb entitats feministes i AAVV que ja treballin al territori
 • Elaboració de protocol d’actuació amb tots els agents implicats
 • Execució de la intervenció coordinada amb les entitats i amb l’Ajuntament
 • Informe final

Les persones que han estat realitzant la intervenció –més de 20- són professionals qualificades i amb experiència en el treball de les violències masclistes.

Generem coneixement i elaborem “Resignificant els Punts Lila”

L’esperit de les diverses expressions de les violències masclistes que es donen a les ciutats visibilitzen que l’espai públic és un espai polític on les persones executen els rols de gènere hegemònics i on les relacions de poder no només estan presents, sinó que configuren aquests espais.

En l’espai públic conviuen la violència explicita i la implícita. La primera en forma d’agressions sexistes i sexuals, que van des de la floreta verbal fins a l’abús sexual i la segona, la violència implícita, que es configura com un mecanisme de control i d’opressió dels nostres cossos. Aquesta violència implícita, que aprenen des de nenes en ser socialitzades en la por, ens fan seguir entenent que el nostre espai “natural” és el privat i que el públic no es pertany. La violència implícita converteix en natural el que és un exercici de desigualtat social perquè el patriarcat aconsegueix que la violència es converteixi en natural, fet que elimina, així, les possibles resistències.

El que passa en l’espai públic és el reflex del sistema patriarcal, que té com un dels seus pilars bàsics el control del cos de les dones. Un sistema que estableix relacions desiguals de gènere en el qual els homes ocupen posicions de domini i les dones de subordinació.

La intervenció dels Punts Lila parteix de la convicció que per eradicar les agressions sexistes i sexuals en l’espai públic, entre moltes altres coses, es necessiten intervencions comunitàries i col·lectives i feministes que tinguin com a objectiu la transformació social. On l’autodefensa feminista i l’apoderament són dos dels seus elements clau. Intervencions que pretenen desmuntar
les estructures patriarcals.

En aquest llibre, elaborat per Raquel Gómez, es reflexiona sobre aquests temes i s’ofereix un relat de les nostres experiències i reflexions que hem anat realitzant durant el desenvolupament del projecte.

 

Contacte “Fem-nos la nit!”

Si voleu contactar amb el programa “Fem-nos la nit!” podeu adreçar un mail a mgonzalez@centrejove.org o trucar al 93 415 75 39.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT I GALETES

Aquest lloc web utilitza galetes perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra Política de privacitat i galetes, punxi l'enllaç per a major informació.

Copyright © 2021 | Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears. Política de privacitat i protecció de dades.