Material didàctic

Sexualitat

Alonso J, Brugos V, i altres. El respeto a la diferencia por orientación sexual. Homosexualidad y lesbianismo en el aula. (Guía didáctica). Edita: Xente Gai Astur –“Xega”- Xega Xoven. Oviedo, 2002.

Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias. “Ni ogros ni princesas”. Guía para la educación afectivo-sexual en la ESO. 2007.
http://tematico.asturias.es/imujer/upload/documentos/guia_no_ogros_ni_princesas1069.pdf

Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. La educación sexual en la adolescencia. Servicio de publicaciones del Principado de Asturias. Oviedo. 1994.

Cuello J, i Echebarria I. Coneixement científic i Sida. Actualització de continguts. Fundació “la Caixa”. Barcelona. 1997. Tel.93.404.61.25.

De Marinis D i Colman O. Educación Sexual. Orientaciones didácticas para la educación secundaria obligatoria. Ed. Aprendizaje Visor. 1995.

Diputació de Barcelona. Àrea de Salut Pública i Consum. Servei de Salut Pública. Treu-li suc a la sexualitat: Una visió positiva i saludable de la sexualitat. Guia d'activitats per treballar a l'aula. Barcelona, 2007.
www1.diba.cat/llibreria/lstDetall_Publicacions.asp?Opener=Servei&ID=43916&llista_serv=SAN

Font P, Domingo A i Jordi de Manuel. Sexualitat, Contracepció i Sida. Ed. Columna. Barcelona. 1991. (Crèdit d’educació sexual per alumnes de secundària)

Fundación Lucía. Los cuentos de Lucía. www.fundacionlucia.org (Sida pediátrico).

García, José Luis. Información Sexual y Afectiva. De 7-11 anys. Cuadernos de actividades de Información Sexual y Afectiva. Mi primer centro de Información Sexual. Gobierno Vasco. Ed. Elkau, S.L. Donostia. 1994. Tel.: 94.331.02.67

García Salomon, Montserrat. Els paranys de l’amor. Materials per treballar la prevenció de relacions abusives amb adolescents i joves. Ed. Octaedro. 2006.

Gómez Zapiain J, Ibaceta Quintana P, Pinedo Fernández FA. Programa de Educación Afectivo Sexual. Educación Secundaria Obligatoria. Núcleos de trabajo. Primer ciclo. Gobierno Vasco. Departamento de Educación, Universidades e Investigación. Departamento de Sanidad. Vitoria. 1ª edición enero 2000. www.euskadi.net o bé www.sc.ehu.es/scwsesex/uhinbare.htm.

Mosteiro O, Ros R, Sala I. Tots som iguals... i alhora diferents. Manual d’educació sexual per a discapacitats. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. Diputació de Barcelona - Àrea de Benestar social.   

Programa Salut i Escola. Orientacions per a l’educació afectiva i sexual a segon cicle d’ESO. Generalitat de Catalunya. Barcelona, 2006.

Programa educativo Ausonia: La Adolescencia. ¡Cuántos cambios! “Psicofisiobiología del adolescente”  Ausonia. Barcelona. 1997.

Programa Harimaguada. Carpeta didáctica de Educación afectivo-sexual, 3-6 anys, 6-12 anys i 12-18 anys. Consejería de Educación Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. 1991.
http://www.harimaguada.org

Sánchez E, Honrubia M, Chacón MªD. Guía básica de educación afectivo-sexual para personas con discapacidad visual. Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2005. www.publicacions.ub.es

Trastorns alimentació

Generalitat de Catalunya. Guia per a educadors i educadores en la prevenció dels trastorns del comportament alimentari. Anorèxia i bulímia nervioses. Barcelona, 2001.

Isoletta S. L’anorèxia com a símptoma social. Ediciones Experiencia, S.L. 2003.

http://www.centroabb.com (Unitat trastorns alimentaris).

http://www.1espejo1000ventanas.com/index.html (Blogs amb experiències en positiu dels trastorns alimentaris).  

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/aliments/index.html

Prevenció del Consum de Drogues

Consejo de la Juventud de España. No esperes que caigan del cielo. Las respuestas están entre nosotros/as. Consejo de la Juventud de España. Plan Nacional sobre Drogras. Madrid.1993

Fundación de Ayuda Contra la Drogadicción (FAD). Programa de Prevención del consumo de drogas en el ámbito familiar. FAD. Madrid. 1996. Tel. 91.302.40.48 i 91.383.80.00.

Fundación de Ayuda Contra la Drogadicción (FAD). I tu què en penses?. (dossiers didàctics: la vida en grup, publicitat i moda, joves i adults, temps lliure, relacions personals…). FAD i Institut Municipal de Salut Pública. Madrid. 1996 (text original de la FAD).

Institut Municipal de Salut Pública: Documents: DECIDEIX! Programa d’Educació sobre Substàncies Addictives. Ajuntament de Barcelona.1997.Tel.93.238.45.45.

Institut Municipal de Salut Pública: Documents: Dossier sobre drogues per Educadors. Pla d’Acció sobre Drogues a Barcelona. Ajuntament de Barcelona. 1997.

Royo i Isach, Jordi. Principales comportamientos de riesgo de los jóvenes y adolescentes. Exposición y Guía didáctica (drogas legales e ilegales). Amalgama 7. Barcelona. 2001. Tel. 93.237.41.22.
http://www.amalgama7.com/publicaciones_material_preventivo.html

 

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir470/index.html

http://www.energycontrol.org (Información, Asesoramiento y Análisis de Drogas).

http://www.elpep.info (Informació i respostes sobre drogues, sexualitat o pantalles adreçada a joves majors de 14 anys)

http://www.laclara.info (Informació i respostes sobre drogues i sexualitat adreçada a joves majors de 16 anys)

Línia Verda. Informació i orientació en drogodependències: Tel. 900 900 540. http://www.liniaverda.org

Orientació per adolescents amb problemes de drogues. Agència de Salut Pública de Barcelona. Tel. 93 237 87 56. http://www.aspb.es/quefem/orientaciodrogues.htm

http://parlem.aspb.cat (Pàgina d’informació sobre drogues per a famílies amb adolescents. Agència de Salut Pública de Barcelona).

http://www.projectehome.cat (Programa terapèutic i educatiu per a adolescents i joves amb consum problemàtic d’alcohol i altres drogues)

Teatre

Teatracció: http://www.teatraccio.org (ONG que realitza activitats educatives de teatre interactiu).

Associacio Catalana de Teatre Educatiu (ACTE). http://acteatreducatiu.wordpress.com