Treballs de recerca i publicacions

El CJAS recull anualment dades de l’atenció als usuaris/ies, tant per apropar-se als factors epidemiològics i de comportament que incideixen en la salut afectiva i sexual dels joves com per la confecció de la memòria de resultats. Podeu consultar la informe anual i la fitxa tècnica resum del 2014 del CJAS. De manera periòdica es realitzen estudis o treballs de recerca específics relacionats amb els hàbits i comportaments dels joves per iniciativa pròpia o es participa en altres estudis a partir de propostes de col·laboració des d’altres entitats o programes de vigilància epidemiològica dependents de les polítiques públiques, entre altres.

 

il·lustracio grup de gent

SEX-CRETS. Els secrets d'un aprenentatge

Una eina per treballar en grup la sexualitat i l'afectivitat en els joves.

SEX-CRETS. Els secrets d’un aprenentatge és un material adreçat a tots aquells professionals interessats a treballar amb adolescents i joves aspectes relacionats amb l’afectivitat i la sexualitat. Ha estat elaborat per l’equip del CJAS a partir de l’experiència i l’anàlisi del treball grupal (tallers) amb adolescents dels darrers 15 anys.

Més informació

 

Treballs de recerca

  • II Salut i sexualitat. Grup, cultura i gènere. Estudi descriptiu a partir dels resultats d’una enquesta dirigida a diferents grups d’alumnes de secundària que van participar als tallers d’educació afectiva sexual del CJAS. Agost del 2008.
  • I Salut i sexualitat. Grup, cultura i gènere. Estudi observacional descriptiu a partir dels tallers d’educació afectivosexual realitzats pel CJAS a alumnes de secundària. Abril del 2007. (colgar PDF)
  • “Diferencias de género en la vivencia de la sexualidad adolescente” Premi Ferran Salsas i Roig. Salut Comunitària. 14a. edició, 2002. De l’edició: Ajuntament de Rubí. Desembre de 2005.
  • Estudi del comportament dels joves estudiants de Barcelona Publicat per la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya l’any 1999. (Aportacions; 6)

Comunicacions i pòsters: