Treball comunitari de prevenció

 

Participació, comissions de treball,...

 • Membres del grup de treball per l'elaboració de la guia:La persona menor d’edat en l’àmbit de la salut, del Comitè de Bioètica de Catalunya.
 • Membres actius del grup “Xarxa Sida i Món Local” (www.xarxasida-monlocal.cat) des de la seva constitució, l’any 2004.
 • Participació en grups de treball continuat en el marc de diferents projectes del Programa per a la Prevenció i Assistència de la SIDA (PPAS) del Departament de Salut (joves, operadors telefònics, seguiment prova ràpida per la detecció d’anticossos del VIH, etc.)
 • Membres del grup de treball de Salut, del Consell Municipal de Benestar Social de l’Ajuntament de Barcelona, des de l’any 2001 fins l’actualitat.
 • Relació continuada de col·laboració amb altres ONG de lluita contra la infecció del VIH/Sida.

 

Creació de materials i eines per la prevenció

Participació en la proposta, elaboració i/o revisió de diferents materials educatius (llibrets, fulletons, mostres, etc.) dirigits al col·lectiu jove per a la prevenció de la infecció pel VIH/sida i altres infeccions de transmissió sexual, l’embaràs i la promoció de la salut afectiva sexual.

Programa per a la Prevenció i Assistència de la Sida  del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya:

Àrea de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona:

Agència de Salut Pública de l’Ajuntament de Barcelona:

 • Participació en la revisió i nou disseny d’un dels programes preventius de l’ASPB dirigit als centres Escolars de Secundària: “Parlem-ne, no et tallis!”. Edició any 2010.

A partir de la demanda de col·laboració d’altres entitats:

 • Revisió del fulletó “El còmic de la Sida”, elaborat per l’organització, Joves per la Igualtat i la Solidaritat (JIS), amb el finançament del PPAS i de la Secretaria de Joventut. Any 2009. www.joves.org
 • Col·laboració amb Sidastudi en l’elaboració de la mostra i la seva guia d’activitats per treballar a l’aula: Treu-li suc a la sexualitat. Una visió positiva i saludable de la sexualitat. Edició any 2007.
 • Exposició itinerant  “Sex o no Sex”, elaborada per l’organització Promoció i Desenvolupament Social (PDS). Any 2006. Enllaç al web
 • Coordinació del grup de treball i participació en l’elaboració del document d’interrogants ètics: Afectivitat i Sexualitat. Són educables?. Fundació Grífols. Any 2008.

Altres activitats de prevenció i promoció de la salut

 • Participació anual en la celebració del Dia Mundial de la Sida.
 • Participació anual en el Saló de l’Ensenyament en l’estand de la Secretaria de Joventut. Acció Social i Ciutadania, Generalitat de Catalunya.
 • Revisió del text de la traducció en castellà del llibre “Questions de  filles”. Pellé-Douël CH, Lhuillier P-E. “Preguntas de Chicas”. Ed. Octaedro S.L.. Nov. 2008.
 • Informació, orientació i consell sobre la promoció de la salut afectivosexual i la prevenció del VIH/sida per als adolescents i joves, segons la demanda de professionals de la salut, educadors, agents comunitaris i altres organitzacions que treballen amb aquest col·lectiu.
 • Col·laboració en l’elaboració o desplegament de diferents campanyes, creades per institucions públiques o privades, per a la prevenció de l’embaràs i la infecció pel VIH/Sida, dirigides a la comunitat jove tant de Catalunya com a nivell de l’Estat:
 • "I TU, ja el portes?" . Campanya contra la sida, any 2000. Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
 • “Sexo con seso”. Plataforma joven: Societat Española de Contracepción (SEC), Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE), Asociación de Educación para la Salud (ADEPS).
 • “Sida, Saber ajuda”. Any 2001. Fundació “La Caixa”.
 • Participació freqüent en diversos espais dels mitjans de comunicació amb el propòsit de col·laborar en la promoció de la salut afectivosexual i la prevenció, donar a conèixer el servei i la seva la filosofia i estendre els resultats de l’experiència.
 • Participació i coordinació local de la campanya internacional “Passaport: Europa contra la Sida” dirigida als joves, encetada per l'organització “Europa contra la Sida” de Bèlgica amb finançament de la Comissió Europea. Agència contra la sida, els anys 1994 i 1995.
 • Coordinació científica i col·laboració en la redacció dels continguts, del quadern Programes Educatius de la Fundació La Caixa- PAPERS-: “Educació per la Prevenció: Sexualitat i Sida”. Any 1993.

il·lustracio grup de gent

SEX-CRETS. Els secrets d'un aprenentatge

Una eina per treballar en grup la sexualitat i l'afectivitat en els joves.

SEX-CRETS. Els secrets d’un aprenentatge és un material adreçat a tots aquells professionals interessats a treballar amb adolescents i joves aspectes relacionats amb l’afectivitat i la sexualitat. Ha estat elaborat per l’equip del CJAS a partir de l’experiència i l’anàlisi del treball grupal (tallers) amb adolescents dels darrers 15 anys.

Més informació