Tallers d’educació afectiva i sexual

Els tallers d'educació afectivai sexual són un espai educatiu per treballar en grup, de forma dinàmica i participativa, tots aquells elements que intervenen en el creixement i les relacions amb els altres des d’una visió global per a la consecució d'un bon grau de salut sexual.

Estàn adreçats a grups-classe dels centres escolars de secundària i, des de fa temps, s'ha anat ampliant a altres grups amb necessitats especials, com: Programes de qualificació professional inicial (PQPI), Centres residencials d’acció educativa (CRAES) i grups amb alguna discapacitat intel·lectual i/o sensorial.

Es realitzen una mitjana de 400 tallers cada any, majoritàriament al local del CJAS, i als centres d’educació secundària, amb una participació total d’uns 7.000 nois i noies.

Es pot accedir als tallers de forma privada o a través de convenis i/o subvencions amb l’Ajuntament de Barcelona, el Departament de Salut i la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Oficina del Pla Jove, etc.

Per a més informació sobre els tallers consulta el díptic o contacta amb nosaltres (tallers@centrejove.org).

 

il·lustracio grup de gent

SEX-CRETS. Els secrets d'un aprenentatge

Una eina per treballar en grup la sexualitat i l'afectivitat en els joves.

SEX-CRETS. Els secrets d’un aprenentatge és un material adreçat a tots aquells professionals interessats a treballar amb adolescents i joves aspectes relacionats amb l’afectivitat i la sexualitat. Ha estat elaborat per l’equip del CJAS a partir de l’experiència i l’anàlisi del treball grupal (tallers) amb adolescents dels darrers 15 anys.

Més informació