Atenció presencial

Aquest espai està obert als nois i noies fins a 30 anys. Per visitar el CJAS no cal demanar hora i l'atenció és personalitzada i confidencial. Es pot consultar sobre qualsevol tema relacionat amb les emocions, l’afectivitat i la sexualitat, tant individualment com en parella o amb un grup d’amics o amigues.

Des de l’any 2009, i a partir d’una demanda creixent, s’ha obert un espai per a les famílies dels nois i noies atesos al CJAS o per a altres famílies que necessiten orientació i/o suport per comprendre i ajudar els seus fills i filles.

Algunes consultes es podran resoldre en el mateix moment i altres requeriran una atenció més específica (mèdica, psicològica, social...), que es programarà i s’atendrà al mateix CJAS o, si és el cas, es derivarà cap a un altre servei especialitzat.

Uns 5.000 joves passen pel CJAS cada any per fer alguna consulta. Destaquem alguns dels motius de consulta més freqüents: