il·lustracio noi mirant per la finestraLes sectes coercitives

De sectes, se’n parla, però de vegades no trobem la informació suficient. Tanmateix, sembla que sempre els passi a altres persones, però que mai em podria passar a mi. Una de les primeres coses importants que cal no oblidar és que qualsevol persona pot ser seduïda per una secta (independentment de la seva intel·ligència).

Entenem per secta coercitiva una organització tancada i d’estructura piramidal, que pot presentar-se de formes variades (associació, ONG, grup religiós, cultural, científic, esotèric, terapèutic, etc.), en què s’exigeix l’absoluta devoció o dedicació dels membres a alguna persona (líder) i/o idea i en què s’apliquen de forma sistemàtica procediments de manipulació psicològica (també coneguts com de persuasió coercitiva).

Això provoca entre els seus adeptes una total dependència del grup i/o del líder, en detriment del seu entorn familiar i social, i els provoca alteracions psíquiques (inestabilitat emocional, incapacitat per mantenir relacions afectives normals amb persones de fora del grup...), socials (alteració de les relacions familiars i amb les amistats, reducció o anul·lació de la capacitat de comunicar-se lliurement amb les persones que no són del grup...) i físiques (alteracions de la menstruació, alteració del descans, desnutrició, deteriorament de l’estat general i/o evolutiu...).

Malgrat que, com hem dit abans, qualsevol persona pot ser captada per un grup si se l’agafa en el moment oportú, existeixen factors i grups de risc que ens fan especialment vulnerables:

 • Els adolescents i els joves, en la mesura que es troben en una etapa de maduració i de canvi.
 • Les situacions de crisi personal o d’inestabilitat afectiva, social o laboral provoquen que la persona es trobi en un moment d’especial sensibilitat per ser captat.
 • Estar en desacord amb la societat i les seves normes, ja que comporta un rebuig d’allò que és convencional i una acceptació del que és nou i exclusiu.
 • Inquietuds intel·lectuals i/o religioses.
 • Ingenuïtat, idealisme, així com una identitat no consolidada.
 • Una personalitat de tipus dependent facilita al grup la tasca de satisfer les necessitats de pertinença i acceptació de la persona.
 • Aïllament social o soledat.
 • Creure que s’és immune a la influència de les sectes.

Les sectes coercitives sembla que ofereixin:

 • Sensació de germanor.
 • Respostes, fórmules o solucions “màgiques” per als problemes del món.
 • Propostes per participar “en alguna cosa que altres ja fan”, sense donar explicacions.
 • Recolzament en tots els àmbits.
 • Tests de personalitat gratuïts o enquestes sobre aspectes personals.
 • Invitacions a caps de setmana meravellosos, xerrades informatives, cursos gratuïts, etc. per part de grups i organitzacions de filiació desconeguda.

És important que, davant d’aquestes situacions de risc, estiguis informat. És igualment important contrastar la informació que tens sobre una activitat determinada.

Recorda: la pressió del grup es produeix sobre els teus sentiments, no sobre la teva intel·ligència.

Si creus que tens algú al teu voltant que pot estar en contacte amb un grup i/o activitat que et sembla que podria ser una secta coercitiva, pots demanar ajuda a especialistes en aquest tema, com el Centre d’atenció i investigació en socioaddicions (AIS).