Dependència de les noves tecnologies

En els últims anys s’ha anat incorporant a la nostra societat el que es coneix com noves tecnologies, que ens ofereixen la possibilitat d’interactuar i comunicar-nos de forma gairebé immediata amb qualsevol part del món.

il·lustracio noi parlant per telefonAvui en dia és pràcticament impossible pensar en una realitat sense Internet, telèfon mòbil, videojocs i una llarga llista d’etcèteres. En deriven indubtables efectes positius, com ara l’agilització de tràmits i gestions, l’accés a una quantitat gairebé il·limitada d’informació, poder posar-se en contacte amb els altres sense que la distància sigui un impediment, i sens dubte han estat una revolució en la manera de gaudir de l’oci.

Malgrat tots els aspectes positius que acabem de comentar, en principi les noves tecnologies per si mateixes no són ni beneficioses ni perjudicials per a la salut de l’usuari, sinó que això més aviat depèn de l’ús que se’n faci. Un mal ús (o abús) d’aquestes “noves tecnologies” pot acabar provocant una dependència o addicció.

Es pot considerar que algú té dependència de les noves tecnologies quan el seu ús passa a ser l’activitat principal de la persona, que amb el temps deixa d’obtenir els efectes gratificants que al principi la conducta li proporcionava.

La diferència entre tenir un hàbit i una addicció és el grau d’interferència que pugui tenir l’activitat en la vida quotidiana. La conducta addictiva influeix en l’esfera emocional i social de la persona i pot provocar un deteriorament en diferents aspectes de la seva vida, com ara en les relacions amb els altres (família, parella, amics, etc.), en el rendiment acadèmic, pot provocar problemes laborals, etc.

Si creus que tu o algú del teu entorn està passant per aquesta situació, és important que demanis ajuda; pensa que hi ha professionals que et poden orientar i proporcionar-te ajuda si fos necessari.

Per obtenir més informació, pots consultar les pàgines web següents:

  • El Pep.info Informació i respostes sobre drogues, sexualitat o pantalles  adreçada a joves a partir dels 14 anys.
  • AIS Atenció i investigació de socioaddiccions.