Transtorns de l'alimentació

Il·lustració transtorn alimentació Qui més qui menys en algun moment ha estat descontent/a amb el seu cos, sobretot quan arriba l'estiu, i ha fet una dieta per reduir pes. Altres vegades, l'horari de l'escola, l’institut o la universitat, l'ansietat dels exàmens o algun disgust ens han fet menjar de forma poc controlada.

Si això passa només de tant en tant i és fàcil de corregir pot ser considerat, en moments puntuals, una reacció humana normal.

Però si l'afany d'aprimar-se es converteix en una idea fixa i mai no n'hi ha prou, i si, a més de no menjar, de tant en tant es menja molt i després es provoca el vòmit, podem pensar que aquests comportaments s'estan convertint en una malaltia (anorè

xiai/o bulímia).

Aquests dos comportaments es poden manifestar per separat o bé junts, de forma alternativa. Les dues malalties són difícils de detectar per les persones que les estan patint.

De cada 100 adolescents, 2 o 3 es poden posar malalts/es, principalment noies d'entre 14 i 24 anys.

La pràctica de determinats esports en els quals el control del pes és important pot accelerar el risc de contraure anorèxia i/o bulímia.

L'anorèxia i la bulímia, trastorns del comportament alimentari, estan íntimament relacionades amb el creixement, sobretot amb la imatge que un té del seu cos i com se sent com a persona. Hi estan implicats diferents factors i circumstàncies psicològiques, socials i culturals. Aquestes malalties, un cop instaurades, fan perdre el control sobre el cos, el pensament i la conducta.

Normalment, les dietes es comencen perquè un no està d'acord amb la seva imatge reflectida en el mirall, té un estat d'ànim baix i poca autoestima, se sent trist/a i no sap per què o bé està deprimit/da. Seria important demanar ajuda abans d'intentar resoldre aquest estat d'ànim amb comportaments que són un risc per a la salut, i que es poden convertir en un problema greu.

Hi ha algunes conductes i situacions que ens poden ajudar a detectar un problema d'anorèxia i/o bulímia:

  • Tristesa i aïllament de la família i els amics
  • Reducció important de la ingesta d’aliments o deixar de fer algun àpat
  • Estat depressiu
  • Menjar tot/a sol/a
  • Por exagerada d’augmentar de pes i/o pèrdua de pes sense cap explicació
  • Exercici físic desmesurat
  • Pèrdua de la menstruació
  • Augment de la sensació de fred i restrenyiment
  • Concentració en l'estudi i més exigència amb un/a mateix/a
  • Consum de laxants, diürètics, provocació del vòmit...

Si això perdura, pot haver-hi conseqüències importants per al creixement i per a la salut mental.

Tots sabem que quan un/a no se sent bé amb si mateix/a i està trist/a pot adoptar diferents comportaments per millorar o fer disminuir aquests sentiments que fan patir. El més difícil és adonar-se, i encara més en ple canvi (pubertat i adolescència), de si aquests comportaments són els més adequats per millorar la situació que es pateix.

Poder parlar del que et passa i de com et sents amb algú de confiança pot ajudar, però de vegades, solucionar aquests problemes sols és molt difícil. Pensa que hi ha professionals que et poden escoltar i ajudar. Si vols, pots fer-nos una consulta online o telefonar-nos al  93 415 10 00 per més informació sobre aquest tema i sobre el llocs específics  on pots adreçar-te, com per expemple el Centre d'Anorèxia i Bulímia de Barcelona.