Infecció per paràsits (sarna i lladelles)

Les més freqüents són la sarna i la pediculosi púbica (lladelles).

Sarna

il·lustracio anti paràsitsÉs produïda per un àcar (Sarcoptes scabiei hominis). Es pot transmetre per via sexual i per contactes no sexuals. Els símptomes més freqüents són picors als genitals, entre els dits, les aixelles, etc., sobretot a la nit. També es poden trobar lesions a la pell per on va passar el paràsit.

El tractament és senzill. L'han de fer totes les persones que viuen a la mateixa casa i les parelles sexuals. També haurem de desinfectar la roba per evitar la reinfecció.

Pediculosi púbica (lladelles)

És produïda per un tipus de poll (Phthirus pubis) que viu poc temps fora del cos i que es mou lentament. Fa entre un i dos mil·límetres i s'enganxa a l'arrel dels pèls del pubis, les aixelles, les celles o la barba.

Les relacions sexuals en són la principal via de transmissió. Si la roba ha estat en contacte recent amb el paràsit, també podria esdevenir una font d'infecció.

El principal símptoma és la picor intensa al pubis. Es poden trobar petites taques de sang a la roba per les picades dels insectes.

La transmissió pot produir-se sempre que hi hagi polls o llémenes vives a la pell o a la roba de les persones que pateixen la infecció.

El diagnòstic es fa mitjançant un examen meticulós per poder veure el paràsit o els ous.

El tractament és senzill i molt efectiu. També hauran de seguir el tractament les parelles sexuals.