Hepatitis víriques. Hepatitis A, B i C

il·lustració hepatitis L’hepatitis B és una malaltia infecciosa produïda pel virus de l'hepatitis B (VHB). Les vies de transmissió són: sexual, sanguínia, per la saliva, de la dona embarassada al fetus.

El virus de l'hepatitis B ataca les cèl·lules del fetge i les destrueix d'una manera més o menys important. Segons la importància de l'afectació de les cèl·lules hepàtiques, es pot arribar a un estat d'insuficiència hepàtica, és a dir, a una alteració important de la funció del fetge.

En molts casos l'hepatitis B no produeix símptomes i passa desapercebuda. Només es pot detectar amb una anàlisi de sang específica. El malalt pot transmetre la malaltia encara que no tingui símptomes. Altres vegades podem trobar algunes manifestacions lleus, com ara coloració groguenca de la pell, febre, vòmits, etc. En un percentatge molt baix de casos, l'evolució de la malaltia és molt greu i arriba a la destrucció d'una gran part de les cèl·lules del fetge.

El diagnòstic de la malaltia es fa mitjançant una anàlisi de sang per detectar els anticossos que el nostre cos fabrica contra el virus o la presència del virus a la sang.

No hi ha un tractament específic per a les hepatitis víriques. Es poden donar alguns medicaments en el cas d'hepatitis B i C per frenar-ne l'evolució

Les hepatitis A i B tenen una vacuna eficaç per evitar la infecció pel virus.

En el cas del virus de l'hepatitis A, el mecanisme més important de transmissió és la via oral-fecal, directament de persona a persona, o a través d'aigua o aliments contaminats. La transmissió per via sanguínia o de la mare al fetus són poc freqüents.

Hi ha un altre tipus d'hepatitis, produïda pel virus de l'hepatitis C (VHC), que es pot transmetre sobretot per la sang i, de vegades, per les relacions sexuals. Encara no hi ha una vacuna disponible contra l'hepatitis C. És important fer el seguiment mèdic indicat perquè en alguns casos es pot cronificar i provocar una afectació important del fetge.