il·lustracióHerpes genital

El germen responsable és un virus (virus de l'Herpes Simple). Es transmet per contacte directe amb les lesions, sobretot per contacte sexual, però també per contacte per mitjà de les mans i durant el part si la dona té lesions.

Els símptomes més freqüents són petites vesícules als òrgans genitals, que posteriorment s'ulceren i cicatritzen després de 15-20 dies. En aquest lapse de temps, hi ha molt risc d’infecció.

La desaparició de les lesions no significa que hi hagi guarició de la malaltia, ja que el virus està latent a les cèl·lules nervioses i pot reaparèixer en situacions d'estrès, malalties, etc.

El diagnòstic es du a terme per exploració clínica, i ha de ser confirmat per una anàlisi de laboratori.

El tractament no és curatiu, però hi ha medicaments específics per millorar-ne els símptomes i reduir-ne els nous brots.

Com en la resta d’infeccions de transmissió sexual, és molt important no tenir relacions quan hi ha lesions i utilitzar el preservatiu com a mesura de prevenció. Si les lesions estan en zones que no queden cobertes amb el preservatiu, s’hauria d’evitar el contacte per tal de no encomanar la infecció.