Mètodes d’abstinència periòdica

Il·lustració calendariEls mètodes que assenyalarem a continuació resulten poc segurs, ja que es basen en un gran coneixement del propi cos, la regularitat del cicle menstrual, etc. Tanmateix, arribar a aquest coneixement del cos no resulta gaire fàcil ni freqüent.

Cap d’aquests mètodes protegeix de les infeccions de transmissió sexual ni de la sida.

Mètode del calendari o d’Ogino-Knaus

Aquest mètode consisteix a abstenir-se de mantenir relacions sexuals amb penetració durant un període que comprèn, aproximadament, els cinc dies anteriors i els cinc dies posteriors a l'ovulació. El problema és que les dones joves no solen tenir els cicles menstruals regulars, o aquests poden alterar-se per diferents causes, per la qual cosa és difícil conèixer el dia exacte de l'ovulació i, per tant, el mètode no resulta gens segur.

Temperatura basal

Consisteix a prendre's la temperatura cada dia abans de llevar-se al matí i confeccionar un gràfic. D'aquesta manera es detecta quan es produeix l'ovulació i, en conseqüència, els dies fèrtils de la dona, en els quals cal abstenir-se de mantenir relacions amb coit.

Mètode del moc cervical o Billings

Consisteix a determinar els dies fèrtils mitjançant l'observació dels canvis que es produeixen en el moc cervical, per tal d'evitar tenir relacions coitals durant aquests dies.