il·lustració DIUDIU (Dispositiu intrauterí)

És un petit objecte que, freqüentment, consta d’un suport de plàstic (polietilè) amb un filament de coure, que es col·loca a l'interior de l'úter. Funciona dificultant el pas dels espermatozous cap a les trompes, així com la implantació de l'òvul en cas de fecundació.

És imprescindible una visita ginecològica per descartar possibles contraindicacions per utilitzar aquest mètode. Generalment, no és recomanable en dones que no han tingut cap embaràs, i també cal comprovar que no es té cap infecció. La col·locació i l'extracció sempre són a càrrec d'un metge o metgessa. Hi ha diferents tipus de DIU i, un cop col·locat, té una durada d'entre 3 i 5 anys. Cal fer-ne un seguiment mèdic anual.

La seva eficàcia és alta. No protegeix de les infeccions de transmissió sexual ni de la sida.