il·lustració noi mirant per la finestra

Els sentiments en l’adolescència

A l’adolescència són molts els aspectes que van canviant en nosaltres, tant a nivell físic, com psicològic i social. Estem descobrint qui som, què volem fer i ser en la  vida, quins són els nostres valors, amb qui volem compartir les nostres coses..., en definitiva, quin és el nostre lloc en el món.

Tots aquests canvis necessitaran un temps perquè ens hi anem adaptant. Hi haurà moments en què ens sentirem confosos, neguitosos, i amb freqüència podem tenir canvis d’estat d’ànim sense saber molt bé el perquè. Compartir aquests sentiments amb els amics i/o la família ens ajudarà a viure-ho amb més tranquilitat. En principi, aquests sentiments no han de suposar cap problema important i formen part del procés normal de creixement, però sempre ajuda poder compartir allò que ens està passant.

Un dels primers canvis que posen en evidència que ens estem fent grans són els del nostre cos (noies / nois), es donaran progressivament i faran que passem de tenir un cos de nen/a a un cos d’adult. Conèixer i acceptar aquest cos que “canvia” implicarà donar-se un temps. Amb freqüència, nois i noies expliquen que hi ha moments en què, quan es veuen al mirall, perceben un aspecte físic que no els acaba d’agradar. Alguns voldrien passar a tenir ràpidament un cos adult, a altres els fa por aquest pas, i en ocasions una mateixa persona pot desitjar una cosa o l’altra segons el moment. En definitiva, els canvis corporals poden fer que ens sentim confosos i amb un cert sentiment d’incertesa respecte a com acabarà essent aquest cos. A mesura que anem acceptant i valorant aquests canvis, ens sentirem més segurs i tranquils amb nosaltres mateixos i en la nostra relació amb els altres.