Webs d'interès

Organització Mundial de la Salut (OMS) www.who.int

Fons de Població de las Nacions Unides. www.unfpa.org

Federació Internacional de Planificació Familiar. www.ippf.org

Federació de Planificació Familiar Estatal www.fpfe.org

Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears www.apfcib.org

Planned Parenthood Federation of America www.plannedparenthood.org

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. www.gencat.cat/salut

Sexejoves (pàgina web de l'Institut Català de Salut) www.sexejoves.gencat.cat

Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya www.jove.cat

Ajuntament de Barcelona. Salut http://w3.bcn.es/XMLServeis/XMLHomeLinkPl/0,4022,250572327,00.html

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad (activar el link de esta página: www.msps.es

ONUSIDA (Programa conjunt de les Nacions Unides sobre el VIH/Sida) www.unaids.org/es/

Societat Espanyola de Contracepció www.sec.es

Societat Espanyola de Medicina de l’Adolescència de l’Associació Espanyola de Pediatria
www.adolescenciasema.org

www.pcb.ub.edu/bioeticaidret/index.php?option=com_content&task=view&id=236&Itemid=121&lang=ca_ES

Institut d’Infància i Món Urbà (CIIMU) www.ciimu.org

Kids health (pàgina web del Nemours Center for Children's Health Media) http://kidshealth.org

Adolescents embarassades Pre-infant http://preinfant.org/

Sida-studi. Documentació i recursos pedagògics sobre salut sexual per joves http://salutsexual.sidastudi.org/es/