Guies de salut, opuscles, tríptics...

Agència de Salut Pública de Barcelona. Sobre canyes i petes! Cannabis: hablemos en casa. Programa de prevenció del consum d ’alcohol i cannabis. 2010. http://parlem.aspb.cat/imagenes/Guia_famílies_WEB.pdf

Diputació de Barcelona. Àrea de Salut Pública i Consum. Quaderns d’educació sexual i afectivitat: Anticoncepció. Infeccions de transmissió sexual. La Sida 2005.
www.diba.cat/salutpublica/promociosalut/educaciosexualiafectivitat.asp

Fundació “la Caixa”. Parlar de la SIDA amb els nostres fills. Barcelona. 1997. Tel.93.404.61.25.

Fundació “la Caixa” amb col·laboració de l’Institut Pasteur. SIDA, Els Fets, l’Esperança. Fundació “la Caixa”. 1ª Edició en català. Barcelona. 1993. Tel.93.404.61.25.

Generalitat de Catalunya. Dona i Sida. Idioma: català i castellà. Programa per a la Prevenció i l’Assistència de la SIDA. Barcelona. 1999. Tel.: 93.227.29.00. Fax.:93.227.29.90.

Generalitat de Catalunya. Les Primeres Vegades. Idioma: català i castellà. Programa per a la Prevenció i l’Assistència de la SIDA. Barcelona. 2ª reimpressió octubre 1999. Tel.: 93.227.29.00. Fax.:93.227.29.90.

Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Fes-te'l teu

Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. A mi també em passa... i a tu?

Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Les infeccions de transmissió sexual. 2008.

Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Recull de recursos de dinamització per a la prevenció i altres infeccions de transmissió sexual adreçat a joves. (Actualització 2008).
http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/droguessida.pdf

Generalitat de Catalunya. Salut Jove. Direcció General de Salut Pública. Barcelona. 1999.

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales e Instituto de la Mujer. Guías de Salud: Adolescencia, Sexualidad y Anticoncepción, La revisión ginecológica, El embarazo, Mujer y Sida,… Madrid. Tel.: 91.347.80.00. Fax.: 91.347.80.73.

Associació de pares de gays i lesbianes, i grup jove. Com dir-ho als teus pares? Coordinadora gai-lesbiana. Barcelona. Tel.: 93.298.00.29. www.cogailes.org

Associació de pares de gays i lesbianes, i grup jove. Guía para padres de gays y lesbianas: Coordinadora gay-lesbiana. Barcelona. Tel.: 93.298.00.29

Ministerio del Interior. Plan Nacional sobre Drogas. Drogas: + información – riesgos. Tu guía. 2001.