Identitat sexual i orientació del desig sexual

il·lustració de grup de gentLa identitat sexual s’anirà configurant des del naixement de la persona, al llarg d’un procés d’aprenentatge i socialització que es veurà influenciat pel nostre cos sexuat, per les característiques personals, les experiències afectives de la nostra infantesa, així com per altres factors del nostre entorn social (família, escola, grup d’amics, mitjans de comunicació, etc.). Així doncs, hi prendran part tant aspectes personals com culturals de la nostra societat.

El fet de tenir un determinat tipus de cromosomes, que es corresponen amb un cos i uns òrgans genitals, no vol dir que la persona se senti identificada sempre amb aquest sexe assignat biològicament i socialment. És el sentiment de sentir-se home o dona el que definirà la identitat sexual de cadascú.

Habitualment durant l’adolescència passem d’una sexualitat més centrada en el propi cos a tenir interès per experimentar i compartir aquesta sexualitat amb una altra persona.

És en aquesta etapa del creixement on principalment s’anirà definint de manera més explícita l’orientació del desig sexual i l'elecció amorosa. L’orientació sexual faria referència als sentiments d'amor i al desig de compartir la nostra sexualitat amb persones de diferent sexe (heterosexualitat), del mateix sexe (homosexualitat), o d’ambdós sexes (bisexualitat).

Pot ser freqüent i normal que en aquestes edats es puguin sentir atraccions per persones del propi sexe o del sexe contrari. Tenir somnis, fantasies o primeres experiències sexuals amb persones d’un o altre sexe no determinarà l’orientació sexual definitiva, ja que aquesta s'anirà definint al llarg del temps, dels sentiments i de les experiències viscudes. Per tant, l'orientació del desig sexual tindrà un recorregut particular per a cada persona.

Com en altres aspectes del creixement, caldrà prendre's un temps per sentir-se tranquil/l·la amb els sentiments que es viuen. Descobrir i acceptar quina és la nostra orientació sexual de vegades és complex, i potser necessitarem algú per compartir-ho.

Si teniu dubtes o aquests sentiments generen malestar, és important que demanis suport a algun professional. Si vols fer una consulta sobre aquests temes, pots trucar-nos, venir al nostre centre o contactar-nos a través de la consulta online.